Open in a new window/tab

Photoperiodism: 1426456_a_at: Pias2

Affymetrix Probe set ID 1426456_a_at
Gene Name protein inhibitor of activated STAT 2
Gene Symbol Pias2 ARIP3 Dib Miz1 PIASxalpha PIASxb PIASxbeta SIZ2 6330408K17Rik AI462206 AU018068

Photoperiodism Expression

Expression graph Expression graph legend
PDF files: Expression Graph, Expression Graph Legend

Photoperiodism expression files

You can download Photoperiodism expression data in a table.
TSV format file Photoperiodism expression in a tab-separated values format
CSV format file Photoperiodism expression in a camma-separated values format

External links

Entrez GeneID 17344
MGI ID MGI:1096566
Ensembl ENSMUSG00000025423
UniGene ID Mm.6370
RefSeq Transcript NM_001164167 NM_001164168 NM_001164169 NM_001164170 NM_008602
RefSeq Protein NP_001157639 NP_001157640 NP_001157641 NP_001157642 NP_032628
Agilent ID A_51_P339858 A_52_P470306 A_52_P534203 A_52_P85945
Allen Brain Atlas Pias2